Телефон за поръчка: 0882 0000 68
от: ml до: ml

Бутилка 250 мл Куадра ТО 30
Бутилка 250 мл Куадра ТО 30 65L250QDR Капацитет: 250 ml
Tегло: 250 gr
Затваряне: T.O. 30
Flint 
Бутилка 500 мл Олио Куадро
Бутилка 500 мл Олио Куадро 61L500QDR Капацитет: 500 ml
Tегло: 240 gr
Затваряне: 35 VAE
Half - Flint Flint 
Бутилка 500 мл Олио Куадро
Бутилка 500 мл Олио Куадро 67L500QDR Капацитет: 500 ml
Tегло: 290 gr
Затваряне: PP 35
Flint 
Бутилка 500 мл Олио Куадро
Бутилка 500 мл Олио Куадро 60QDR500PP35 Капацитет: 500 ml
Tегло: 240 gr
Затваряне: Uni 10666 35 media PP VAE
Flint 
Бутилка 500 мл Олио Куадро
Бутилка 500 мл Олио Куадро 60QDR500GL Капацитет: 500 ml
Tегло: 250 gr
Затваряне: Guala 30/21
Flint 
Бутилка 1000 мл Куандра
Бутилка 1000 мл Куандра 62L1000QRD Капацитет: 1000 ml
Tегло: 430 gr
Затваряне: VAE-321
Half - Flint Uvag Flint 
Бутилка 750 мл Куадра
Бутилка 750 мл Куадра 62L750QRD Капацитет: 750 ml
Tегло: 380 gr
Затваряне: VAE-321
Flint 
Бутилка за зехтин 500 мл Куадра
Бутилка за зехтин 500 мл Куадра 62L500QRD Капацитет: 500 ml
Tегло: 250 gr
Затваряне: VAE-321
Uvag Flint